Centar za žene žrtve rata (CŽŽR) je feministička, antimilitaristička, nevladina, neprofitna organizacija, osnovana 1992.g. s ciljem podrške ženama, žrtvama ratnog i drugih oblika patrijarhalnog nasilja. Centar smo izgradile na iskustvima ženskog i mirovnog pokreta u kojem su osnivačice Centra bile aktivne: Sekcija ‘Žena i društvo’, Ženska grupa Trešnjevka, SOS telefon – Ženska pomoć sada, Autonomna ženska kuća Zagreb i Antiratna kampanja Hrvatske. Važna iskustva u izgradnji civilnog društva osamdesetih godina prenijele smo u ratni kontekst našeg djelovanja organizirajući brojne aktivnosti: psiho-socijalnu i direktnu pomoć ženama (savjetovanje, grupe samopomoći, smještaj, terapija, pravna pomoć, humanitarna pomoć itd.), senzibilizacija javnosti za problem nasilja nad ženama, promoviranje ženskih ljudskih prava, dijeleći znanje i iskustva, gradeći mreže s drugim ženskim organizacijama, lobirajući državne institucije za poboljšanje tretmana i zakonskog položaja žena.

Naša misija je dokidanje muškog/patrijarhalnog nasilja nad ženama i tolerancije u odnosu na takvo nasilje, ostvarivanje ženskih ljudskih prava i osnaživanje pozicije žena u društvu na svim nivoima

Partnerice na projektu:

Kontakt

Centar za žene žrtve rata - Rosa
Adresa:
Kralja Držislava 2/2, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Telefon
: + 385 1 455 11 42
Faks
: + 385 1 455 1128
E-mail:
cenzena@zamir.net
Web:
www.czzzr.hr