Autonomni ženski centar je 8. novembra 2012. godine u Beogradu organizovao međunarodnu konferenciju „Rizici od siromaštva za žene sa iskustvom nasilja i za višestruko marginalizovane grupe žena“. Na konferenciji su predstavljene ključne karakteristike i inicijative za unapređenje politika socijalnog uključivanja žena sa iskustvom nasilja i drugih marginalizovanih grupa žena u zemljama Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji. Prikazani su rizici od siromaštva za ove grupe žena u uslovima finansijske krize, sa posebnim osvrtom na uticaj smanjenja javne potrošnje i usluga na prava žena u Evropi.

Konferenciji je prisustvovalo 62 predstavnika/ca državnih institucija, nezavisnih mehanizama, nevladinih organizacija iz Slovenije i zemalja Zapadnog Balkana (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina), Mreže Žene protiv nasilja Evropa (WAVE), Bečkog interventnog centra za nasilje u porodici, Centra za žene protiv nasilja iz Bolonje, Delegacije EU u Republici Srbiji, Evropskog ženskog lobija (EWL), kancelarija UN agencija u Srbiji (UNICEF, UN Women, UNDP) i medija.

Konferencija predstavlja završnu aktivnost u okviru projekta „Ka socijalnoj koheziji – uticaj na politike socijalnog uključivanja za višestruko marginalizovane grupe žena i žrtve nasilja“, koji je realizovan u partnerstvu sa organizacijama Centar za žene žrtve rata (Hrvatska), Udružene žene Banja Luka (BiH) i Društvo SOS telefon (Slovenija). Projekat finansira Evropska unija u sklopu regionalnog programa IPA 2009 – Civil Society Facility.

Prezentacije i zaključci sa konferencije


Fotografije

  • konferencija1
  • konferencija2
  • konferencija3
  • konferencija4
  • konferencija5
  • konferencija6
  • konferencija7
  • konferencija8
  • konferencija9