Partneri na projektu

Autonomni ženski centar - www.womenngo.org.rs
Udružene žene Banja Luka - www.unitedwomenbl.org
Društvo SOS - www.drustvo-sos.si
Centar za žene žrtve rata ROSA- www.czzzr.hr

Evropska unija

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji -www.europa.rs
Evropska unija - www.europa.eu
Evropska komisija - www.ec.europa.eu
Savet Evropske unije - www.consilium.europa.eu
Evropski parlament - www.europarl.europa.eu
Evropski savet - www.european-council.europa.eu
Institut za rodnu ravnopravnost - www.eige.europa.eu

Republika Srbija

Vlada Republike Srbije - www.srbija.gov.rs
Ministarstvo rada i socijalnepolitike - www.minrzs.gov.rs
Ministarstvo pravde - www.mpravde.gov.rs
Ministarstvo zdravlja - www.zdravlje.gov.rs
Ministarstvo prosvete i nauke- www.mpn.gov.rs
Ministarstvo unutrašnjih poslova - www.mup.rs
Tim za socijalnu inkluziju ismanjenje siromaštva - www.inkluzija.gov.rs

Republika Hrvatska

Vlada RH - www.vlada.hr
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti RH- www.mobms.hr
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH – www.mzss.hr
Ministarstvo pravosuđa RH– www.pravosudje.hr
Ministrastvo znanosti, obrazovanja i sporta RH – www.mzos.hr
Ministarstvo unutarnjih poslova RH – www.mup.hr
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH- www.mingorp.hr
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH- www.mingorp.hr
Pravobraniteljica za ravopravnost spolova – www.prs.hr
Pravobraniteljica za djecu - www.dijete.hr
Ured zaravopravnost spolova Vlade RH - www.ured-ravnopravnost.hr/

Bosna i Hercegovina

Vijeće ministara BiH -  www.vijeceministara.gov.ba
Ministarstvo pravde BiH - www.mpr.gov.ba
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH - www.mhrr.gov.ba
Ministarstvo civilnih poslova BiH - www.mcp.gov.ba
Direkcija za evropske integracije BiH - www.dei.gov.ba
Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine - www.ombudsmen.gov.ba
Agencija za ravnopravnost polova BiH - www.arsbih.gov.ba
Vlada Republike Srpske - www.vladars.net
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS - www.vladars.net
Ministarstvo pravde RS - www.vladars.net
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS - www.mup.vladars.net
Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS - www.vladars.net
Ministarstvo za izbjeglice iraseljena lica RS - www.vladars.net
Ministarstvo porodice, omladine isporta RS - www.vladars.net
Gender centar Vlade RS - www.vladars.net
Ombudsman za djecu RS - www.djeca.rs.ba
Vlada Federacije BiH - www.fbihvlada.gov.ba
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - www.fmup.gov.ba/bs
Federalno ministarstvo pravde - www.fmp.gov.ba
Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH - www.fmrsp.gov.ba
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica - www.fmroi.gov.ba
Federalno ministarstvo zdravstva - www.fmoh.gov.ba
Gender centar Vlade FBiH - www.fgenderc.com.ba
Vlada Brčko Distrikta BiH - www.bdcentral.net

Međunarodne organizacije/institucije

Savet Evrope - www.coe.int
Ujedinjene nacije u Srbiji - www.rs.one.un.org